İnternet üzerinden site ziyaretçilerinizin kişisel verilerini topluyor musunuz? Bir internet kullanıcısı olarak site ziyaretleriniz esnasında sahip olduğunuz hakları biliyor musunuz? Kişisel Verileri Koruma Kanununa dair bildiklerinizi hemen test edin!

Sıkça Sorulan Sorular

 • Kişisel veri nedir?

  Site ziyaretçilerinden toplanan, kişiye özel kabul edilen her türlü bilgi kişisel veri sayılır. İlgili kişilerin adı, soyadı, doğum tarihi, fotoğrafı, tuttuğu takım, cinsel hayatı, sağlık problemleri, inancı, ırkı, siyasi görüşü kişisel verilere örnektir.

 • Kişisel verilerin korunması ne demektir?

  İlgili kişi verilerinin sadece o kişinin izin verdiği kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından bilinmesi ve kullanılmasıdır.

 • Kişisel verilerin korunması neden önemlidir?

  Kişisel veriler ilgili kişiye ait ve özeldir. Bu yüzden, Kişisel Verileri Koruma Kurulu, kişisel verilerin korunmasının bireylerin kişilik haklarının korunmasıyla doğrudan ilişkili olduğunu vurgulamaktadır.

 • Kişisel verilerin başkaları tarafından bilinmesinde ne sakınca vardır?

  Günümüz teknolojik gelişmeleri ile kişisel veriler, internet kullanıcılarının davranışsal alışkanlıklarını belirlemede çok önemli bir hale gelmiştir. Ancak, toplanan ve işlenen verilerin kişisel çıkarlar uğruna kullanılması, ilgili kişiler için mağduriyet yaratabilir.

 • Kişisel veriler nasıl korunuyor?

  Kişisel verilerin korunması anayasanın teminatı altındadır. Türk Ceza Kanunun 135-138. maddeleri kişisel verilerin korunmasını amaçlamaktadır. Bunun yanı sıra Kişisel Verileri Koruma Kanunu ve Genel Veri Koruma Regülasyonu da kişisel verilerin korunması için yürürlülüğe konmuş iki kanundur.

 • Kişisel verilerin işlenmesi ne demektir?

  Kişisel verilerin toplanması, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması, kullanımının engellenmesi gibi her türlü işlem kişisel verilerin işlenmesi anlamına gelmektedir.

 • Kişisel Verileri Koruma Kanunu ihlallerinde veri sorumluları ne gibi yaptırımlara maruz kalır?

  Hukuka aykırı hareket eden veri sorumluları, 1 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasına veya 5.000 TL ile 1.000.000 TL arasında idari para cezasına tabii tutulabilir.

 • Hangi durumlarda kişisel veriler işlenebilir?

  Kişisel veriler, istisnalar hariç yalnızca ilgili kişinin açık rızası olması halinde işlenebilir.

 • Açık rıza nedir?

  İlgili kişinin belirli bir konu hakkında toplanacak verileriyle ilgili, yeteri kadar bilgi edindikten sonra, özgür iradesi ile kişisel verilerinin işlenmesine sözlü ya da yazılı olarak izin vermesine açık rıza denir.

 • Aydınlatma yükümlülüğü nedir?

  Veri sorumlularının, verileri niçin topladıklarını, ne kadar süre ile saklayacaklarını, ne kadar süreliğine kullanacaklarını, nasıl işlemler uygulayacaklarını, üçüncü partilere aktarım yapıp yapmayacakları konularında ilgili kişiyi açıkça bilgilendirmesine aydınlatma yükümlülüğü denir.

 • Özel nitelikli kişisel veriler nelerdir?

  Özel nitelikli kişisel veriler, başkaları tarafından öğrenildiği takdirde ilgili kişinin mağduriyetine yol açabilecek nitelikte verilerdir. Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyelikleri, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti, biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli veri kabul edilir.

 • VERBİS nedir?

  VERBİS, Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi‘dir. Veri işlemesi istisnaları hariç olmak üzere, kişisel veri işleyen yurt içi ve yurt dışı şirketleri, kamu kurumları ve gerçek kişiler VERBİS'e kayıt olmak zorundadır. KVK Kurulunca alınan karara göre, veri sorumluları 31.03.2019 tarihine kadar Sicil'e kayıt yaptırmak zorundadır. Kayıt işlemleri ücretsiz olup, kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeyen veri sorumluları 20.000 TL ile 1.000.000 TL'ye kadar idari para cezası alabilirler.

 • Websitesi ziyaretçilerinden açık rıza nasıl alınır?

  Kişisel veri toplayan websiteleri birçok yol ile ziyaretçilerinden açık rıza alabilir. Bunu yapmanın en kolay ve etkili çözümü ise verilerin toplanma amaçlarını açıklayan, kişiye veri kategorilerini gösteren, kabul etmeme hakkı tanıyan popuplar kullanmaktadır. Kanuna uygun hazırlanmış popupları ile işinizi kolaylaştıracak popup sağlayıcısı Popupsmart’ı tavsiye ediyoruz.

You've successfully subscribed to KVKK - GDPR Rehberi!