aydinlatma yukumlulugu veri sorumluları tarafından yerine getirilmelidir. bir kız ellerini açıp gökyüzüne bakıyor çevresinde ışık huzmeleri süzülüyor bu ışık huzmesi veri aydınlanması yaşadığını temsil ediyor

Kişisel veri toplayan her veri sorumlusu, bu verileri hangi amaçla kullanacağını açıklamak zorundadır. Bu yükümlülük, ilgili kişi tarafından talep edilmese dahi yerine getirilmesi zorunludur.

Veri sorumlusu, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceğini, kimlere ve ne amaçla aktarılabileceğini, veri toplamanın yöntemini ve hukuki sebebini ilgili kişiye detaylı olarak açıklamakla yükümlüdür.

Kişisel veriler hakkında ilgili kişiyi bilgilendirme sözlü olarak, yazılı olarak, ikonla veya çağrı merkezleri ile yapabilir.

Aydınlatma yükümlülüğüne aykırı hareket eden veri sorumlularına 5.000 TL ile 100.000 TL arasında bir idari para cezası uygulanabilir.