gdpr ın dijital pazarlamaya etkisi, website ziyaretçilerinden gelen izin ile veri toplama operasyonlarının yasal hale gelmesini gösteren bir görsel

GDPR, dijital pazarlamayı kökten etkileyen bir dizi düzenlemeyi içermektedir.

Tüketicilerin gizliliğini korumayı hedefleyen yasa, tüketicilere kişisel verilerinin toplanması ve kullanılması hakkında daha fazla yetki vermektedir.

Pazarlamacılar, Avrupa Birliği'ni kapsayan veri toplama çalışmalarında tüketicilerin açık iznini almaya zorunlu tutuluyorlar. Yani, davranışsal verilere bağımlı reklamları hedeflemek yalnızca izni olan site ziyaretçileriyle mümkündür.

En kritik konu, GDPR ile birlikte dijital reklam hedefleme alanındaki birçok genel ve temel uygulamanın etkileniyor olmasıdır. Çünkü veri toplama ve işleme operasyonlarında site ziyaretçilerinin iznini alma zorunluluğu vardır.

Eski uygulamaya göre tüm veri işlemleri için genel izin yeterli iken, GDPR'ın getirdiği yeni uygulamada, ziyaretçilerin izni farklı veri kategorileri için ayrı ayrı alınmalıdır.

GDPR'ın yarattığı operasyonel belirsizlikler, ilgili kişi izin vermediği sürece otomize edilmiş karar verme sistemleri kullanamamaya yol açar.

Ayrıca, kişilerin kendileri hakkında tutulan verilere erişme, sildirme ve düzenleme hakları, doğru kitlelere doğru zamanlamayla ulaşmayı zorlaştırmaktadır.

Dijital pazarlama operasyonları için davranışsal veri elde etmek isteyen ve Avrupa Birliğine üye ülkelerden müşteri edinimi olan firmaların, GDPR'ın gerektirdiklerine uymaması halinde yüklü para cezalarına maruz kalabilirler.