gdpr'ye doğrultusunda veri bulaniklastirma bulanıklaştırılmış bir kütüphane görünümü

GDPR'ye göre veri bulanıklaştırması, ilgili kişinin kişisel verilerini, ek bir bilgi kullanmadan o kişiyle ilişkilendirilemeyecek şekilde düzenlemesi işlemidir.

Bulanıklaştırmaya örnek olarak; orjinal veriyi şifreleme (encryption) yöntemi ile muhafaza etmeyi verebiliriz. Şifre çözme anahtarı gibi ek bilgiler de bulanıklaştırılmış verilerden ayrı olarak muhafaza edilmelidir.

Kişisel veriler, veri sorumlusu tarafından yeterli tedbirlerle bulanıklaştırılıyorsa, etkin olarak anonimleştirilmiş kabul edilir ve GDPR'nin kontrol ve cezalarından mahrum tutulur.

Tedbirlere örnek olarak; verileri mümkün olan en kısa sürede bulanıklaştırma, verileri bulundukları dosya içerisinde şifrelemek, şifre çözme anatarını bulanıklaştırılmış verilerden ayrı tutmak, verilebilir.

Bu regülasyon, anonim kabul edilen bilgilerin işlenişi ile alakalı değildir.

İlgili kişi verilerinin, risklerini azaltmak ve veri sorumluları ile veri işleyenlerin veri koruma yükümlülüklerini yerine getirmelerinde yardımcı olması için GDPR'de bulanıklaştırma yöntemi önerilmektedir.