gdpr general data protection regulation nedir? avrupa birliği genel veri koruma tüzüğü nedir

Açılımı General Data Protection Regulations olan GDPR, 2016/679 sayılı tüzükte yer alan, 04.05.2016 tarihinde L 119 sayılı Avrupa Birliği Resmi Gazetesi sayfa 1-88'de yayımlanmasıyla yürürlülüğe giren bir yönetmeliktir.

Türkiye'de Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü veya Genel Veri Koruma Tüzüğü olarak bilinir.

Genel Veri Koruma Tüzüğü, Avrupa Birliği ülkelerini kapsayan, kişisel veri gizliliğini ve güvenliğini düzenleyen bir yasadır. Veri Koruma Direktifi’nin yerine getirilen bu yasa, AB’de faaliyet gösteren tüm işletmeler için geçerlidir.

Kişisel verilerle ilgili düzenlemeleri ve yükümlülükleri içerir. AB’den ziyaretçi alan ve kişisel veri toplayan tüm işletmeleri ilgilendiren bu yasa, temelde;

Kişisel verilerin korunmasını sadeleştirmeyi, birleştirmeyi, güncellenmesini, kişisel verileri toplanan insanların hak ve özgürlüklerinin güvence altında tutulmasını esas alır.