Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir ilgili kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmek için kullanılan bir terimdir.

kisisel veri nedir? bir el ilgili kişinin kişisel verilerine ulaşmak için uzanır. KVKK'yı temsil eden diğer bir el, kişisel verilere ulaşımı kısıtlar.

Bir verinin kişisel veri sayılabilmesi için aşağıdaki özellikleri taşıması gerekir;

  • Gerçek Kişiye İlişkin Olması: Kişisel veri, gerçek kişilerle ilişkilidir. Yani, firmalara ait veriler kişisel veri tanımının dışında kalır.

  • İlgili Kişinin Belirli veya Belirlenebilir Olması: Eğer veriler ilgili kişinin doğrudan kimliğini gösteriyor veya kimliğinin belirlenmesini sağlayan bilgileri kapsıyorsa, kişisel veri sayılır.

  • Veri Detayları: Kişiyi belirlenebilir kılan her türlü veri, kişisel veri olarak kabul edilir. Bu verilere; kişinin adı, soyadı, doğum tarihi, telefon numarası, özgeçmişi, görüntü ve ses kayıtları, parmak izi, hobileri ve e-posta adresi örnek olarak verilebilir.

Diğer bir deyişle, bir veri "kişiyi tanımlayabilme" özelliğine sahipse, kişisel veri olarak değerlendirilir.