İlgili kişinin başvurusunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya 30 gün içerisinde başvuruya cevap verilmemesi durumlarında Kurul’a şikayette bulunulabilir.

Başvuru yoluna gidilmeden Kurul’a şikayet başvurusunda bulunulamaz.

Kişisel verileri koruma kuruluna şikayet başvurusu nasıl yapılır şikayet formu dolduran bir adam görseli

Kurul’a Yapılan Şikayet Neye Göre İncelenir?

Veri sorumlusu, KVKK'nın 15. maddesine göre, Kurul’un inceleme amacıyla istemiş olduğu belgeleri 15 gün içerisinde göndermek zorundadır. (Devlet sırrı niteliğinde olan belgeler hariç)

Şikayet üzerine yapılan incelemelere göre ilgili kişiye bir cevap verilir.

Kurul, yapılan incelemeler sonucunda bir ihlalin varlığını tespit ederse, bu hukuka aykırılığın 30 gün içerisinde giderilmesini talep eder.

KVKK'nın 14. maddesine göre, inceleme sonucunda kişilik haklarının ihlal edildiği tespit edilen ilgili kişinin tazminat davası açma hakkı vardır.

İlgili kişi, şikayet tarihinden itibaren 60 gün içinde bir cevap alamamışsa, talebi reddedilmiş sayılır.

Şikayetlerin İncelenmeye Alınması İçin Hangi Şartlar Gereklidir?

Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanunun 6. Maddesi’ne göre, aşağıda belirtilen şartları taşımayan şikayetler Kurul tarafından incelenmeye alınmaz;

  • Belirli bir konuyu kapsamayan dilekçeler,
  • KVKK’nın görevine giren konularla ilgili olmayan dilekçeler,
  • Dilekçe sahibinin adını, soyadını, imzasını, iş veya ikametgah adresini bulundurmayan dilekçeler.