Merkez: Ankara
Karar Organı: Kurul

kişisel verileri koruma kurumu binası

KVKK’nın 20. maddesine göre Kurumun görevleri şunlardır;

  • Veri güvenliğiyle ilgili uygulamaları ve gelişmeleri takip etmek,
  • Veri güvenliğine ilişkin değerlendirmelerde ve önerilerde bulunmak,
  • Görev alanına giren kuruluşlarla işbirliği yapmak,
  • Kişisel verilerle ilgili uluslararası gelişmeleri takip etmek ve değerlendirmek,
  • Yıllık faaliyet raporlarını ilgili kurumlara sunmak.