Açık rıza, veri toplanmasına ve işlenmesine ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ilgili kişinin özgür irade açıklamasıdır.

Bir açıklamanın açık rıza sayılabilmesi için üç unsurun varlığı aranmaktadır:

  • Bir konuya ilişkin olması: Verilen rızanın geçerli olması için rızanın belirli bir konuya ilişkin ve belirli sınırlar dahilinde olması gerekir.

Kanuna göre, genel bir açıklama olan “Kişisel verilerimin işlenmesini kabul ediyorum.” şeklinde açık uçlu rıza tek başına açık rıza kabul edilemez.

  • Rızanın bilgilendirilmeye dayanması: İlgili kişiye yapılacak bilgilendirme, mutlaka verinin işlenmesinden önce olmalı, veri işleme ile ilgili tüm detayları açık ve anlaşılır bir şekilde anlatıyor olmalıdır.

Bilgilendirme metni anlaşılmaz terimleri kapsamamalı, küçük puntolar ile yazılmış olmamalıdır.

  • Özgür iradeyle açıklanması: İlgili kişinın rızası ancak, yaptığı davranışın bilincinde olarak ve kendi kararı olması halinde geçerli olacaktır.

İlgili kişinin açık rızasının alınması, bir ürün veya hizmetten yararlandırılmasının ön şartı olarak ileri sürülmemelidir. Çünkü bu şekilde alınan rıza özgür irade ilkesine aykırı olacaktır.

KVKK'ya göre açık rıza nedir? açık rızanın sözlü ya da yazılı alınması ve elektronik veya fiziksel ortamda depolanması işlemi temsilen görselde bulunmaktadır.
Kaynak: https://www.kvkk-egitimi.com/kvkk-acik-riza-nedir/

Açık Rızada Şekil Şartı Var Mıdır?

Hayır, açık rızada şekil şartı aranmaz. Önemli olan açık rızanın Kanundaki şartlara uygun bir şekilde alınmış olması ve ispatlanabilirliliğidir.

Yani, sözlü, yazılı veya elektronik olarak açık rıza alınması mümkündür.

Şüpheye yer vermeyen, ilgili kişinin niyetini açıkça ortaya koyar nitelikteki açıklamalar açık rıza kabul edilecektir.

Açık rızanın ispat yükü veri sorumlusuna aittir.

Açık Rıza Geri Alınabilir mi?

Evet, açık rıza geri alınabilir. İlgili kişinin, kişisel verilerin geleceğini belirleme hakkı Kanun tarafından sıkı sıkıya korunan bir haktır.

Kişi dilediği zaman veri sorumlusuna vermiş olduğu açık rızasını geri alabilir.

Geri alma beyanı veri sorumlusuna ulaştığı andan itibaren, açık rızaya dayalı gerçekleştirilen tüm veri işleme faaliyetleri durdurulmalıdır. Aksi takdirde, veri sorumlusu için bir hüküm oluşturulabilir.