Verileri toplanan ve depolanan ilgili kişiler, KVKK'nın 11. maddesine göre, veri sorumlusuna başvurarak kendileriyle ilgili aşağıdaki bilgilere ulaşma hakkına sahiptir;

  • Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin bilgi talep etme,
  • Verilerin işlenme amacı ve bunların belirtilen amaca uygun kullanılıp kullanılmadığı,
  • Yurt içindeki veya yurt dışındaki herhangi bir üçüncü kişiye kişisel bilgilerinin aktarılıp aktarılmadığı,
  • Kişisel verilerin yanlış işlenmesi halinde bunların düzeltilmesini talep etme,
  • Verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, kişisel verilerinin silinmesini isteme,
  • İşlenen verilerin analiz edilmesi sırasında ilgili kişinin aleyhine bir durumun meydana gelmesi halinde itiraz etme,
  • Kişisel verilerin işlenmesi sırasında zarara uğranması halinde zararın giderilmesini talep etme.

ilgili kişinin gizlilik haklarını betimleyen görsel. ayrıca resimde ekranında kilit bulunan bir laptop, interneti simgeleyen bir bulut, optimizasyonu simgeleyen bir büyüteç, ilgili kişiyi resmeden bir ikon, gizliliği resmeden bir ikon ve kişisel verilerin bir zaman sonra işlenme gerekliliğinin ortadan kalkacağını simgeleyen bir takvim vardır.

Veri Sorumlusuna Nasıl Başvuru Yapılır?

İlgili kişi, taleplerini yazılı olarak veya Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle veri sorumlusuna iletir.

Veri sorumlusu başvuruda yer alan talepleri en geç 30 gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırmalıdır. Talebin niteliğinden kaynaklı ekstra bir maliyet varsa, ilgili kişi Kurulca belirlenen bir ücrete tabii tutulabilir. (Madde 13)

Veri sorumlusu talebi kabul eder veya kanuna uygun bir gerekçe ile elektronik ortamdan reddedebilir.