kvkk ya göre neler suç neler kabahat kabul edilir bir adam büyüteç ile toplanan veriler arasından kanuna uygunsuzluk tespit ediyor

KVKK’ya Göre Neler Suç Kabul Edilir? Yaptırımları Nelerdir?

Türk Ceza Kanununun 7. maddesine aykırı olarak yapılan veri depolama ve işlemeleri suç kabul edilir. Suç kabul edilen davranışlara Türk Ceza Kanunun 135. İle 140. maddeler arası gereğince aşağıdaki yaptırımlar uygulanır;

  • Hukuka aykırı olarak kişisel verileri işleyen veri sorumlusu, 135. maddeye göre 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası alabilir. (Madde 135, 1)
  • Hukuka aykırı işlenen kişisel veri, ilgili kişinin ahlaki eğilimleri, cinsel yaşamı, sağlık durumu ve sendika bağlantılarıyla alakalıysa, veri sorumlusu 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapis cezası alabilir. (Madde 135, 2)
  • Kişisel verileri hukuka aykırı olarak yayan, satan veya ele geçiren veri sorumluları 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasına mahkum edilebilir. (Madde 136)
  • Kişisel veriler, veri sorumlusunun görevini kötüye kullanması için ve bir mesleğin sağladığı kolaylıktan yararlanmak amacıyla işlenmişse 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası verilebilir. (Madde 137)
  • Kanunun belirlediği sürenin aşılması halinde ilgili kişinin talep ettiği silme ve yok etme işlemi yapılmadıysa, veri sorumlusu 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası alabilir. (Madde 138, 1)
  • Suçların soruşturulması ve cezai işlem uygulanması şikayete bağlıdır. (Madde 139)
  • Yukarıda tanımlanan suçları işleyen veri sorumlusu bir firma çalışanıysa, yine aynı yaptırımlara maruz kalacaktır. (Madde 140)

KVKK’ya Göre Neler Kabahat Kabul Edilir? Yaptırımları Nelerdir?

Aydınlatma yükümlülüğünü yerine getiremeyen veri sorumluları kabahatli kabul edilir. Bu kişiler, 5.000 TL ile 100.000 TL arasında bir cezaya tabii tutulabilir. (Madde 18)

Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri yerine getiremeyen veri sorumluları kabahatli kabul edilir. Bu kişiler, 15.000 TL ile 1.000.000 TL arasında bir para cezası yaptırımı alabilir.

Kurul tarafından, ilgili kişinin şikayeti üzerine düzeltme kararına uymayan veri sorumluları kabahatli kabul edilir. Bu kişiler, 25.000 TL ile 1.000.000 TL arasında bir yaptırıma tabii tutulabilir.

Veri Sorumluları Siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getiremeyen veri sorumluları kabahatli kabul edilir. Bu kişilere, 20.000 TL ile 1.000.000 TL arasında bir idari para cezası verilebilir.