Kişisel Verileri Koruma Kanunu ne zaman, ne amaçla ve kimleri kapsayarak kabul edilmiştir? Kişisel Verilerin Korunması hakkının dayağı ve sınırları nelerdir? İşte tüm bu soruların cevapları;

Kişisel Verileri Koruma Kanunu Hakkında Genel Bilgiler

Kişisel veri, kimliği belirlenebilir veya belirli bir kişiye ilişkin her türlü bilgidir. Peki, bir verinin kişisel veri sayılabilmesi için hangi özellikleri taşıması gerekir?

KVKK'ye Göre Kişisel Veri Nedir?

Türkiye'deki şirketleri etkileyen, kişisel verilerin güvenliğini düzenleyen iki kanun vardır: KVKK ve GDPR. Bunlar arasındaki farkları öğrenmek için;

KVKK & GDPR Arasındaki Farklar

İlgili kişi, kişisel verileri işlenen kişidir. İlgili kişi hakkında detaylı bilgi sahibi olmak ve ilgili kişinin haklarını öğrenmek istiyorsanız, tıklayın;

İlgili Kişi Hakkında Bilmeniz Gerekenler

İlgili kişilerden, bir amaç doğrultusunda kişisel veri toplayan, işleyen, verilerin güvenliğini sağlayan gerçek veya tüzel kişiye "veri sorumlusu" denir. Kimler veri sorumlusu olabilir? Veri sorumlusunun yükümlülükleri nelerdir? Veri sorumlusu sicili nedir?

Veri Sorumlusu Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Veri işleyen, veri sorumlusu adına talimatlara bağlı kalarak kişisel veri işleyen gerçek ya da tüzel kişilerdir. Öyleyse, veri işleyen ile veri sorumlusu arasındaki fark nedir? Bir kişi aynı anda hem veri sorumlusu hem de veri işleyen olabilir mi?

KVKK'ya Göre Veri İşleyen Kimdir?

KVKK'ya göre kişisel veriler ancak KVKK ve diğer veri gizlilik kanunlarına uygun olarak işlenebilir. Nasıl mı? Hemen öğrenin;

KVKK'ya Göre Kişisel Veriler Nasıl İşlenebilir?

Kanuna göre tam istisna ve kısmi istisna hallerinde hükümlerin uygulanmasına gerek yoktur. Peki, bu haller nelerdir?

Her Veri İşleme Faaliyeti İçin KVKK Hükümleri Uygulanmalı Mıdır?

Özel nitelikli kişisel veriler, başkaları tarafından öğrenildiğinde ilgili kişinin mağduriyetine yol açabilecek verilerdir. Hangi veriler özel nitelikli kişisel veri kabul edilir? Bu verilerin kanuna uygunsuz işlenmesi halinde yaptırımlar nelerdir?

KVKK'ya Göre Özel Nitelikli Kişisel Veri Nedir?

Veri sorumluları kişisel verileri hangi amaçla işleyeceğini ilgili kişiye açıklamak zorundadır. Buna "aydınlatma yükümlülüğü" denir. Aydınlatma yükümlülüğü nasıl yerine getirilir? Bu yükümlülüğe uyulmaması halinde ne gibi yaptırımlar uygulanır?

Aydınlatma Yükümlülüğü Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Türk Ceza Kanununun 7. maddesine aykırı yapılan veri depolama işlemleri suç kabul edilir. Suç işleyen veri sorumluları 1 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası alabilir.

KVKK hükümlerinden bazılarını yerine getimeyen veri sorumluları kabahatli kabul edilir. Kabahatli veri sorumluları 5.000 TL'den 1.000.000 TL'ye kadar idari para cezasına tabii tutulabilir.

Suçlar ve kabahatler hakkında detaylı bilgi için;

KVKK'ya Göre Suçlar ve Kabahatler

İlgili kişi, veri sorumlusuna başvurmasının ardından reddedilmesi veya aldığı cevabı yetersiz bulması halinde, Kurul'a şikayet başvurusunda bulunabilir. Nasıl mı? İşte cevabı;

Kişisel Verileri Koruma Kuruluna Şikayet Başvurusunda Bulunma

KVK Kurulu 9 üyeden oluşur. Kurul üyelerinin görevleri ve yetkileri hakkında bilgi edinmek için;

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun Görevleri Nelerdir?

KVK Kurumunun merkezi Ankara'dadır. KVKK'ya göre Kurumun görevleri aşağıdaki yazımızda açıklanmıştır;

Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun Görevleri Nelerdir?

KVKK'ya göre kamera kullanımının olacağı yerdeki ilgili kişilerden açık rıza alınmalı ve aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilmelidir. Detaylar için;

Kamera Kullanımı ve Kişisel Verilerin Korunması

Veri kayıt sistemi, kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemidir. Kayıt veri sisteminin nasıl olması gerektiğine ilişkin bilgi edinmek için;

Veri Kayıt Sistemi Nedir?

VERBİS, Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi'nin kısaltılmış halidir. Veri sorumlularının kayıt olmakla yükümlü olduğu, kayıt yükümlülüğünün yerine getirilmemesi halinde veri işleyenlerin kabahatli sayılacakları VERBİS hakkında bilgi edinmek için;

VERBİS'e Kayıt Oldunuz Mu?