Özel nitelikli kişisel veriler, başkaları tarafından öğrenildiği takdirde ilgili kişinin mağduriyetine yol açabilecek nitelikte verilerdir. "Hassas Veri" olarak da adlandırılabilir.

özel nitelikli kişisel veriler temsili. üç açık kilit var bunlar kişisel verilerin işlenebilirliğini temsil ediyor. kapalı kilit de özel nitelikli kişisel verilerin işlenemeyeceğini gösteriyor.

Bu veriler Kanunla sınırlı olup, aşağıda sayılanlar dışındakiler özel nitelikli veri olarak kabul edilmez:

Kişilerin;

 • Irkı,
 • Etnik kökeni,
 • Siyasi düşüncesi,
 • Felsefi inancı,
 • Dini, mezhebi veya diğer inançları,
 • Kılık ve kıyafeti,
 • Dernek, vakıf ya da sendika üyeliği,
 • Sağlığı, (kişinin fiziksel ve ruhsal sağlığına ilişkin her türlü veri ve kişiye sunulan sağlık hizmetini kapsar.)
 • Cinsel hayatı,
 • Ceza mahkûmiyeti
 • Güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri
 • Biyometrik,
 • Genetik verileri

özel nitelikli verilerdir.