Veri işleyen, veri sorumlusu adına kendisine verilen talimatlara bağlı kalarak kişisel veri işleyen kişi veya firmalardır.

Örneğin, veri sorumlusu adına dışarıdan hizmet almak suretiyle çağrı merkezi hizmeti veren şirken, faaliyetleri kapsamında veri işleyen olarak kabul edilir.

veri isleyen kimse vs veri sorumlusu kişisel verilerin elektronik ortamda temsili görünüşü

Veri İşleyen ile Veri Sorumlusu Arasındaki Fark Nedir?

Veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve yöntemlerini belirleyen, veri kayıt sisteminin oluşturulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan kişilerdir.

Veri sorumlusu, veri faaliyetinin “neden” ve “nasıl” yapılacağı
sorularının cevabını veri işleyenlere verecek kişidir.

Veri işleyen ise veri sorumlusuna bağlı olarak, verileri "neden" ve "nasıl" işleyeceğini talimat alarak çalışan kişidir.

Bir Kişi Aynı Anda Hem Veri Sorumlusu Hem de Veri İşleyen Olabilir Mi?

İlgili taraf, veri işleme faaliyetlerinin niteliklerine göre veri sorumlusu veya veri işleyen sıfatını alır. Dolayısıyla, bir kişi aynı anda hem veri sorumlusu hem de veri işleyen olabilir.

Örneğin, Popupsmart dönüşüm optimizasyonu hizmeti sunarken topladığı veriler doğrultusunda "veri sorumlusu" sayılırken, müşteri verileri değerlendirmeleri neticesinde çözüm sunabilmek adına yaptığı çalışmalar sırasında "veri işleyen" olarak da tanımlanabilir.