veri kayıt sistemi temsili bir laptop elektronik sistemde dosyalama gösteriliyor

Veri kayıt sistemi, kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini ifade eder.

Veri kayıt sistemi elektronik ya da fiziki ortamda depolama yöntemi ile gerçekleştirilmelidir.

Kişisel veriler ad, soyad ve kimlik numarası gibi bilgilerle sınıflandırılabilir. Bunun yanı sıra veriler, kredi borcunu ödemeyenler gibi bir değerlendirmeye göre de ayrıştırılabilir.

Gelişigüzel tutulan kişisel veriler Kanun kapsamına girmemekle birlikte, belirli kriterlere sahip kaydedilen veriler Kanuna göre doğru kabul edilir.