VERBİS: Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi

Doğum tarihi, telefon ve adres gibi kişisel verileri toplayan kurum ve kuruluşlar veri sorumlusu sayılırlar. Veri sorumluları, kişisel verileri muhafaza etmekle yükümlüdürler.

Veri işlemesi istisnaları hariç olmak üzere, ülkemizde kişisel veri işleyen yurt içi ve yurt dışı şirketleri, kamu kurumları ve gerçek kişiler VERBİS'e kayıt olmak zorundadırlar.

Kayıt yükümlülüğüne aykırı hareket eden gerçek ve tüzel kişilere 20.000 TL ile 1.000.000 TL'ye kadar idari para cezası uygulanabilir.

verbis veri sorumluları sicil bilgi sistemi görseli bir kadın bilgisayarında çalışıyor bir adam elinde büyük bir anahtarla verbise giriş yapmaya çalışıyor

VERBİS'e Nasıl Kayıt Olunur?

Kişisel Verileri Koruma Kurulunun websitesi üzerinden ilgili alanlar doldurularak VERBİS'e kayıt işlemi gerçekleştirilebilir.

VERBİS'e Ne Zaman Kayıt Olunmalıdır?

Kurulca alınan ve 18.08.2018 tarihli karara göre:

  • Çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan firmaların veri sorumluları 01.10.2018 - 30.09.2019 tarihleri arasında,
  • Çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olan, özel nitelikli kişisel verileri işleyen firmaların veri sorumluları 01.01.2019 - 31.03.2020 tarihleri arasında,
  • Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumluları 01.04.2019 - 30.06.2020 tarihleri arasında

Sicil'e kayıt yaptırmak zorundadır.

VERBİS ile Hangi İşlemler Yapılabilmektedir?

VERBİS'e kaydolan veri sorumluları sistem üzerinden aşağıdaki işlemleri yapabilirler;

  • Veri sorumlusu yönetici girişi,
  • Veri sorumlusu temsilci bildirimi,
  • İrtibat kişisinin atamasının yapılması,
  • Veri sorumlusunun işlemekte olduğu kişisel verilerle ilgili detaylar (veri kategorileri, işleme amaçları, saklama süreleri, güvenlik tedbirleri, kişisel veri aktarım detayları),
  • Sicilde yer alan bilgilerde değişiklik yapılması.

VERBİS’e Kayıt İçin Ücret Talep Ediliyor Mu?

VERBİS’e kayıt olmak için herhangi bir ücret ödenmesi gerekmemektedir.

VERBİS'e Her Yıl Tekrar Başvuru Yapılmalı Mıdır?

Sicile kayıt yükümlülüğünün yerine getirilmesi halinde, sadece girilen
bilgilerde değişiklik meydana gelmesi halinde güncelleme yapılması zorunludur.

Bunun dışında her yıl tekrar başvuru veya kayıt yapılması gerekmemektedir.

VERBİS hakkında detaylı bilgi için "Sorularla VERBİS" dökümanını inceleyebilirsiniz.